Социологическо проучване на тема: Трудности и предизвикателства пред устойчивото развитие на социалните предприятия в България.

Роман Воински Дейности по проекта Leave a Comment

Социологическото проучване се провежда в рамките на проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“ (Conetwork of social enterprises (CONSE)), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, изпълняван от сдружение „Вива Пауталия“ (България), съвместно с „Жокер НВ“ (Белгия), и има за цел да проучи социалните предприятия в България, с фокус върху основните проблеми и предизвикателства, с които …

Проучвателно посещение в Белгия (19-22.03.2019)

Роман Воински Събития Leave a Comment

Проведени срещи, посещения, мероприятия и дискусии по време на организираната от Жокер НВ транснационална среща 20-22 Март 2019 г., гр. Мехелен, Белгия ДЕН 1 (ЛЬОВЕН, МЕХЕЛЕН, БЕЛГИЯ) Посещение на организации с добри практики по социално предприемачество в Льовен, Белгия. По предварително предложена и договорена програма, Жокер НВ организира посещения в 3 интензивно развиващи се предприятия със социална насоченост. Бяха посетени: …