Проучвателно посещение в Белгия (19-22.03.2019)

Роман Воински Събития Leave a Comment

Проведени срещи, посещения, мероприятия и дискусии по време на организираната от Жокер НВ транснационална среща

20-22 Март 2019 г., гр. Мехелен, Белгия

ДЕН 1 (ЛЬОВЕН, МЕХЕЛЕН, БЕЛГИЯ)

Посещение на организации с добри практики по социално предприемачество в Льовен, Белгия. По предварително предложена и договорена програма, Жокер НВ организира посещения в 3 интензивно развиващи се предприятия със социална насоченост.

Бяха посетени:

 1. Социално предприятие De Kringwinkel (https://www.dekringwinkel.be/)

De Kringwinkel е нещо повече от магазин за втора употреба.

Основните цели на De Kringwinkel са:

Втори шанс за хората

Всички продукти на De Kringwinkel имат история, подобна на всички останали, които са наети от нас. De Kringwinkel използва приходите от продажбите си, за да даде подходяща работа на хората, които имат малък или никакъв шанс на нормалния пазар на труда. По този начин те отново придобиват опит и получават перспектива. Например в момента в Антверпен работят над 400 души. Всеки с индивидуален план за заетост и адаптирано обучение, вариращо от служител в магазините до сервизи, шофьори и сортировачи.

Втори шанс за неща

De Kringwinkel успешно намалява отпадъците, които представляват сериозен разход, както за събирането им, така и за обработката и депонирането. De Kringwinkel дава възможност на населението на Белгия безплатно да предадат техни ненужни вещи (от домакинска посуда, мебели, уреди, техника и т.н.), като условието е те да не са счупени и да са годни за употреба. Работниците на De Kringwinkel сортират, ремонтират и измиват получените вещи, след което те се излагат в магазините на De Kringwinkel.Когато се отнася до по-обемисти вещи, De Kringwinkel осигурява транспорт за собствена сметка.

В Антверпен De Kringwinkel събира годишно над 3 милиона килограма вещи, които влизат в повторна употреба, което води до 2,5 милиона CO2 емисии по-малко.

Следва да се отбележи, че в Белгия изхвърлянето на отпадъците, както от домакинствата, така и от бизнеса, е изключително голям разход и затова възможността за безплатно предаване на стари вещи, която дава De Kringwinkel, е много популярна, тъй като:

 • дава възможност на населението да намали разходите си;
 • осигурява заетост на хора в неравностойно положение на пазара на труда;
 • допринася за опазването на околната среда, като съществено намалява CO2 емисии, получаващи се в резултат на изхвърляне на отпадъци.

Правителството на Белгия подкрепя социалното предприятие De Kringwinkel чрез 60% субсидия, покриваща разходите за работна заплата.

2. Социално предприятие “VELO”, LEUVEN, BELGIUM (https://www.velo.be/nl)

„VELO“ е следващото социално предприятие, което бе посетено в гр. Льовен, Белгия. Основната социална цел и дейности на „VELO“ са:

„VELO“ предлага възможности за обучение, трудов опит и заетост на различни групи в обществото, които изпитват затруднения с достъпа до пазара на труда чрез проекти, свързани с услугите за велосипедна мобилност (за частни лица, организации и фирми).

VELO УЧАСТВА В СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА СЪС СОЦИАЛНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

1 – ОБРАЗОВАНИЕ – ТРУДОВ ОПИТ – РЪКОВОДСТВО

VELO предлага обучение и / или професионален опит за хора със затруднен достъп до пазара на труда. Усилията са насочени както към техническото обучение, така и към отношението към работата. Полагат се максимални усилия в консултирането на работното място, чрез метода „проект по проект“ – поставяне на постижими цели и ускоряване на коучинга. Ръководството се фокусира върху работното място, но също така е насочено към предварителните условия, насоките за устойчива заетост и грижи в периода след заетостта във VELO.

2 – ЗАЕТОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Осигуряване на заетост в нормалния трудов цикъл или социалната икономика е основната цел. Към служителя се подхожда цялостно, като благополучието му на работното място и общото му благополучие помагат да се определят възможностите на пазара на труда. Кадровата политика се осъществява чрез постоянен екип от професионалисти по професионално ориентиране, администрация и ремонт на велосипеди, което дава възможност за висококачествена заетост, възможности за обучение и развитие на таланти.

3 – МОБИЛНОСТ ЧРЕЗ ВЕЛОСИПЕДИ

Във Фламандски Брабант Velo работи за осигуряване на основна мобилност чрез достъп до велосипед за всички. Velo предлагат велосипеди под наем, както и ремонт. Рециклирането на употребявани велосипеди, стремежът към качество и разнообразието от предлагани велосипеди са фокус в дейността. Другата добавена стойност в дейността на Velo е екологичната добавена стойност.

4 – БИЗНЕС ИКОНОМИКА

Velo характеризира активното социално предприемачество с възможно най-голяма финансова независимост като компания. Субсидиите остават необходими поради инвестициите в заетост и обучение. Новите пазарни ниши се проучват въз основа на добавената стойност, която могат да предложат на служителите и на компанията. Нестопанските цели позволяват да се работи с други компании на социалната икономика и велосипедната търговия.

Някои от характерните особености в услугите и бизнес модела на Velo са:

 • Velo има сключен договор с Провинция Брабант, като по силата на този договор, всички безстопанствени велосипеди, намерени от полицията, се предават на Velo. Условието е Velo да не продава тези велосипеди, а след изтичане на 3-месечен срок, ако никой не ги потърси, може да ги ремонтира и да ги отдава под наем на студенти и жители на Белгия.
 • Velo отдава под символичен наем велосипеди на студенти и университетски преподаватели от гр. Льовен. Годишният наем включва всички разходи по ремонт на наетия велосипед.
 • Velo провежда безплатни курсове по ремонт на велосипеди за всеки желаещ.
 1. Социално предприятие “HAL 5”, LEUVEN, BELGIUM (http://www.hal5.be/)

КАКВО Е HAL 5?

HAL 5 превръща свободните исторически Централни железопътни работилници в оживено, градско и устойчиво място за събития и срещи. Проектът предлага възможност за експериментиране и създава ясна добавена стойност както за мястото, така и за квартала и града.

Проектът създава нова динамика в Централните работилници, биещото сърце на Кесел-Ло. HAL 5 съдържа интересна комбинация от инициативи и организации, които се фокусират върху храненето, движението, изграждането на общности и устойчивия бизнес. В HAL 5 всеки може да наеме място за мероприятия.

В допълнение, в HAL 5 има (квартален) бар, където можете да хапнете лека закуска и където има възможност да се срещнете с всички или да се преместите на масата близо до вашия съсед на една от народните кухни. Дневния ред за всички дейности в и около HAL 5 се променя всеки месец и календара от събития е наситен!

Проектът стартира, след като град Льовен обяви конкурс за отдаване под наем (за срок от 5 години, считано от 2017 г.) на Централни железопътни работилници. Конкурсът бе спечелен от група съмишленици HAL 5.

Най-съществения бизнес модел на социалното предприятие HAL 5 се състои в обстоятелството, че той обединява и подпомага много на брой малки социални предприятия, като например:

 1. Според договора за ползване с град Льовен, HAL 5 са задължени да отделят част от наетото пространство за свободно ползване при организиране на събития от социални предприятия.
 2. В HAL 5, социални предприятия, хора в неравностойно положение, както и тези със затруднен достъп до пазара на труда, могат да наемат пространство при преференциални условия, като например (малка част от примерите):
  • В HAL 5 има солидарен хранителен магазин (http://solikoop.be/), който предлага дву-ценова система, предвиждаща отстъпка от 40% за хора с ограничени доходи;
  • В HAL 5 има ресторанти за бързо хранене, притежавани от бежанци от Бангладеш, където се предлага националната им кухня;
  • В HAL 5 има демонстрационна зона за градско биоземеделие;

В посещението на социалните предприятия (добри практики) се включиха и представители на целевите групи: ръководители на социални предприятия от България, идентифицирани и интервюирани при изпълнение на социологическото проучване:

Фондация Синергиа е учредена в началото на 2015г. като ЮЛНЦ в обществена полза с мисия подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания. Целите на фондацията са реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество, иновациите в здравеопазването за хора със зрителни увреждания и насърчаването на диалога и взаимодействието между граждани, бизнес, държава и НПО сектор.

 • Фондация Гуд Бойс Къстъм (https://goodboyscustom.com/#) и Ай Райс Меканикс 357 ЕООД с представители: Радост Минина и Любомир Василев.

Основната дейност на социалните предприятия е проектиране и изработване на помощни средства за хора с увреждания. Във Фондацията са наети хора в неравностойно положение. Ай Райс Меканикс 357 ЕООД има Грамота за активно участие в Европейския панаир на предприятията и кооперациите от социалната и солидарната икономика, проведен в периода 27-29.03.2019 год. в гр. Пловдив.

Чрез срещи и дискусии с местни предприемачи и представители на публични власти (кметство Гент), представителите на Вива Пауталия и българските социални предприемачи се запознаха на място с постиженията на Белгия в областта на социалната икономика и социалното предприемачество.

ДЕН 2 (БРЮКСЕЛ, МЕХЕЛЕН, БЕЛГИЯ)

Среща за стартиране на транснационален проект „Enhancing social entrepreneurship in Belgium and Bulgaria by strengthening the entrepreneurship of social enterprises and by stimulating the social involvement of private enterprises“.

Освен 2-мата основни партньори (Жокер НВ и Вива Пауталия), на срещата присъстваха 5 белгийски и 2-ма чуждестранни партньори на Жокер НВ с желание за ползване и разпространение на резултатите от проекта. Същите ще бъдат и първите участници в иновативната социална платформа, която партньорите по проекта ще разработят.

Присъствали представители на партньорите:

Срещата се проведе в следващото социално предприятие – ViaViaWorld https://viavia.world/en/, където бяха направени презентации на организациите/фирмите на всички участници в срещата за стартиране на транснационален проект „Enhancing social entrepreneurship in Belgium and Bulgaria by strengthening the entrepreneurship of social enterprises and by stimulating the social involvement of private enterprises“.

Участниците в транснационалната среща:

 • VSI „Geros valios istaiga“ (Къща на добрата воля) – Литва
 • „DIE BERATER“ – Австрия.
 • VIAVIA TOURISM ACADEMY
 • I-RISE България
 • Good boys custom България
 • ARTECONOMY
 • GLOCAL4IMPACT BVBA
 • VISIT GENT

Водещите партньори по проекта (Вива Пауталия и Жокер НВ) направиха Презентации на изпълнените от тях проекти, свързани с подпомагане на социалното предприемачество в Белгия и България.

 • „SUNDRY SEEDS“ – Жокер НВ
 • „FOR YOU“ – Вива Пауталия
 • „FEMTERPRISE“ – Вива Пауталия

Други дейности, изпълнени от партньорите по време на партньорската среща:

 1. Презентация на сравнителен анализ и дискусии по темата от страна на Вива Пауталия и Жокер НВ. Анализите бяха предварително разменени между партньорите, по имейл.
 2. Въпроси, разговори и уточнения: бяха обсъдени проблемите в двете партньорски страни, свързани с развитието на социалното предприемачество; разгледаха се възможности за трансфер на социални практики, включително и от посетените предния ден социални предприятия.

Уточнени бяха някои аспекти на използваните методологии за прилагане на опита на двамата партньори респективно в България и в Белгия.

В дискусиите се включиха всички участници в срещата, включително и представител на кметство Гент.

ДЕН 3 (МЕХЕЛЕН, БЕЛГИЯ)

Третия ден от посещението бе проведен във ViaVia Mehelen и бе посветен на следващите стъпки от изпълнението на транснационалния проект.

Вива Пауталия представи опита си в проекти, свързани със социално предприемачество и социалните практики. На срещата беше договорено – Вива Пауталия ще подготви описание, методология, начин на прилагане и оперативни изисквания за създаване и ползване на национална платформа в помощ на млади социални предприемачи и за подкрепа за справяне с проблемите свързани със социалните групи в неравностойно положение, по-конкретно деца, млади хора и семейства в риск. Документацията ще бъде предадена по имейл.

На следваща работна среща в Белгия, на място, Вива Пауталия ще окаже конкретна помощ в адаптацията на социалната практика от белгийския партньор и неговите местни партньори. Описаните по-горе социални практики ще бъдат предоставени и на представителите на организациите от Литва и Австрия за внедряването им в техните страни.

Преди предстоящото си посещение в България, белгийският партньор ще предостави на Вива Пауталия документацията за прилагане на избрани от Асоциацията социални практики.

Всички участници в срещата изявиха желание да придружат Жокер НВ при неговото посещение в България, за да се запознаят на място с местни власти и предприятия, свързани със социалното предприемачество. Индикативна дата за посещението: септември 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.