Проучвателно посещение в България 17-19.9.2019 г.

Роман Воински Без категория Leave a Comment

Проектът „Споделена мрежа на социалните предприятия (CONSE)“ предвижда проучвателно посещение в България от страна на белгийския партньор. Една от основните цели на посещението е да бъдат посетени успешни социални предприятия от България, които могат да приемат трансфер на идентифицираните социални иновации по проекта. И така, както обещахме, това е отчета за проведените срещи, посещения, мероприятия и дискусии по време на …