Проучвателно посещение в България 17-19.9.2019 г.

Роман Воински Без категория Leave a Comment

Проектът „Споделена мрежа на социалните предприятия (CONSE)“ предвижда проучвателно посещение в България от страна на белгийския партньор. Една от основните цели на посещението е да бъдат посетени успешни социални предприятия от България, които могат да приемат трансфер на идентифицираните социални иновации по проекта.

И така, както обещахме, това е отчета за проведените срещи, посещения, мероприятия и дискусии по време на организираната от Сдружение „Вива Пауталия“ транснационална среща по проекта в периода 16 – 19 Септември 2019г., гр. София, България.

По предварително предложена и договорена програма, сдружение „Вива Пауталия“ организира съвместни посещения заедно с партньорите от Joker NV в 7 иновативни социални предприятия, които бяха посетени в периода 17-19 септември 2019г..

Бяха посетени следните български социални предприятия:

 1. Социално предприятие Мулти Култи Колектив http://multikulti.bg

На 17 септември 2019г. посетихме Мулти Култи Колектив, където се срещнахме и разговаряхме с двама от основателите на организацията – Бистра Иванова и Панайот Чавкаров. На срещата всяка от организациите представи дейността си в сферата на социалното предприемачество и бяха обсъдени възможности за трансфер на добри практики и бъдещи съвместни партньорства.

Мулти Култи Колектив (МКК) е  българско сдружение, основано през 2011г., работещо активно по въпросите свързани с общностно развитие, гражданско участие, интеграция на мигранти и бежанци и опазване на човешките права.  Организацията работи както на терен, така и на ниво политики.

МКК е базиран в София, но през 2015 г. се разраства като социален франчайз в 6-те най-големи български града.

МКК има богат опит в разработването и провеждането на медийни кампании, повишаване на информираността, използването на изкуства и култура за социална промяна, провеждане на обучения, проучвания, мониторинг, анализи на политики, застъпничество, работейки в сътрудничество с правещите политики, НПО, изследователи, младежи, мигранти, бежанци.

Редица проекти на МКК са награждавани и отличавани като социални иновации и добри практики на национално и европейко ниво.

По време на посещението, представителите на МКК представиха дейността на организацията като обърнаха по-специално внимание на три от основните си дейности:

 • Мулти Култи Китчън

Мулти култи китчън стартира в София през 2011 г. като първата неформална инициатива на Мулти култи колектив. Мулти култи китчън е мястото, където българските вкусови рецептори се срещат с гастрономически удоволствия от целия свят. Домакините в кухнята –  от Азия, Европа, Северна и Южна Америка и Африка, сред които има както бежанци, така и мигранти, позволяват на участниците да надникнат в живота, който са оставили, и рецептите, които са взели със себе си. Това е дълбоко потапяне в неизвестна кулинарна и артистична територия и приятно предизвикателство за сетивата. Съдържанието варира в зависимост от събитието, но обикновено включва дискусии, презентации, игри, музикални изпълнения, танци, прожекции на филми и всякакви работилници.

 • Мулту Култи Карта

Мулти култи картата стартира в София през 2013 г. Тя е естествено продължение на работата на Мулти култи китчън за обединяване на българите, мигрантите и бежанците – около масата и отвъд нея.

Мулти култи картата показва културното и кулинарното богатство на България – автентични ресторанти, пекарни, сладкарници, магазини, собственост на българи, бежанци, чужденци от ЕС и трети страни от над 20 държави. Всички те споделят парченце от своята лична история, разказват за любимите ястия от детството си, признават кое харесват в България и кое им липсва от родината и така ни стават близки. Тяхната история е илюстрирана с много любов от художниците на международно награждаваното студио Компот колектив.

 • Мулти Култи Център

Проектът Мулти култи център в Столицата на толерантността: Съ-създаване и първи стъпки се изпълнява от Мулти култи колектив и се съ-финансира от Столична община чрез Програма Европа 2019. г. Проектът цели да подкрепи първите стъпки на новия Мулти култи център (ул. Черномен 5) – иновативен социално-културен център, който да среща чуждестранните и местни общности в едно свободно и защитено пространство. Това е първо по рода си пространство в София с цел подкрепа на града като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма. Центърът е иновативен по подходите, които планира да използва, а именно съ-създаване заедно с чуждестранните общности, даването им на възможност сами да организират различни интерактивни събития като дебати, работилници, обучения, общностни събития, кулинарни курсове, културни събития и др. Пространството е сътрудничество между Мулти култи и ливанеца Хани Таук от Caramel.bg и залага на устойчивия подход за финансиране, като някои събития и дейности ще бъдат подкрепени по проекти, а други ще търсят съ-финансиране по бизнес модел с плащане на такса вход, наемане на пространството за събития и др.

Мулти култи китчън и Мулти култи картата са разпознати като добри практики и социална/културна иновация на национално и европейско ниво, вкл. от Европейската комисия.

През 2015 г. Мулти култи китчън и Мулти Култи картата се разрастват до социален франчайз и НПО от 7-те най-големи български градове са селектирани, обучени, финансирани и менторвани как да използват модела в техните местни общности. Тази стъпка е подпомогната от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

2. Социално предприятие Шоколадова Къща – Станимира, (https://www.stanimirachocolatehouse.com)

Посещение с презентация в Шоколадовата къща Станимира

Второто посещение в рамките на организираната програма се състоя в Шоколадова къща Станимира, намираща се на ул. Сердика в центъра на София.

Шоколадова къща Станимира, в рамките на която е създадено социално предприятие, бе представено лично от собственика – Станимира Георгиева, както и от хора от нейния екип, които са представители на групи в неблагоприятна позиция на пазара на труда – помощник сладкар Ралица Станева, която има зрително увреждане и хигиениста на предприятието – Цвети, която има интелектуални затруднения.

Шоколадовата къща специализира в производство на висококачествени ръчно приготвени шоколадови бонбони, създадени с любов и грижа, съдържащи фини пресни съставки, за да се гарантира прекрасния вкус на всяко парче.

Социалното предприятие е създадено в рамките на проект с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за „Развитие на социалното предприемачество“.

Основната цел на проекта и съответно на социалното предприятие е да улесни достъпа до заетост на представители на уязвими групи, да създаде подходящи възможности за реализация на уязвими групи, включени в заетост и да допринесе за социалното им включване посредством създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Основната дейност на социалното предприятие е  изработване на разнообразни шоколадови изделия – бонбони, шоколади, фигури от шоколад, храна и напитки и осъществяване на доставка; мероприятия с шоколадови продукти.

3. Фондация Синергия (https://synergia-foundation.org/)

Презентация в офиса и масажното студио на Фондация Синергия

Фондация Синергия е учредена в началото на 2015г. като ЮЛНЦ в обществена полза с мисия подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания.

Целите на фондацията са реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество, иновациите в здравеопазването за хора със зрителни увреждания и насърчаването на диалога и взаимодействието между граждани, бизнес, държава и НПО сектор.

Фондация Синергия бе представена от председателя на УС – Евгени Митев, който притежава магистърска степен по философия и е преминал специализирани обучения по социално предприемачество, както и от постоянните членове на екипа – хора със зрителни увреждания – Анита, Георги, Ралица и Цветелина.

Дейностите на Синергия са подчинени на мисията и целите на организацията, която управлява проекти и развива стопанска дейност чрез предлагане на услуги от незрящи за зрящи. Сред тях са обучителни дейности, корпоративни събития и обучения, кулинарни дегустации и тактилни турове (градски разходки без участието на зрението), както и масажи, извършени от незрящи.

В рамките на представянето бе организиран и специален тактилен тур, по време на  който участниците бяха разходени в центъра на София с превръзки на очите, водени от незрящи гайдове и куче-водач на незрящи.

Специален тактилен тур, организиран за партньорите от Белгия
Презентация и обяд в Ресторант HOPE

В ресторант „Хоуп“ се състоя среща и представяне на основните цели и дейности на социалното предприятие от страна на Теодора Колева – изпълнителен директор на Фондация за социална промяна и включване в рамките на която е създадено социалното предприятие, Николай Златев – ръководител направление социална работа и Боряна Маджова – координатор програма „Дом Възможност“ .​

„Фондация за социална промяна и включване“ развива две социални предприятия с няколко основни цели:

 • осигуряване на достъп до пазара на труда на млади хора, израснали без родителска подкрепа и хора в риск от бедност,
 • изграждане и развиване на социалните и трудови умения на уязвимите групи, с които фондацията работи,
 • повишаване информираността на обществото относно съществените социални проблеми, с които фондацията се бори,
 • развиване на социалното предприемачество като сектор в страната, както и
 • генериране на средства в подкрепа на социалните програми на фондацията.
 • HOPe Restaurant е заведение за хранене с отлична храна и благородна мисия, създадено и управлявано от неправителствената организация „Фондация за социална промяна и включване“.

Ресторантът предоставя на своите клиенти внимателно подбрано меню, съобразено както с българските традиции и вкусове, така и със световните тенденции в кулинарията. Съгласувано с едни от най-известните готвачи в България, менюто на HOPe Restaurant безспорно е радост за любителите на вкусната храна. Освен разнообразно меню, бидейки социално предприятие, HOPe Restaurant предоставя на своите клиенти и възможността да подкрепят Програма „Дом Възможност” посредством своите поръчки в ресторанта.

Закупувайки храна от заведението, вие подпомагате поддържането на Програма „Дом Възможност” – мрежа от наблюдавани жилища за младежи, израснали в домове за деца.

 • Работилница за сапуни –  HOPe Soap. Благодарение на работилница за сапуни HOPe Soap младежи в неравностойно социално положение и хора в риск от бедност биват ангажирани  с продуктивна дейност, която развива техните социални и трудови умения, като в същото време генерира средства за издръжката на програма „Дом Възможност“.

Процесът включва малко на брой прости операции, подходящи за интелектуалните и физическите възможности на младежите в „Дом Възможност”. Съчетават се творческа дейност и рутинна последователност, което спомага за развитието на техните психосоциални умения и трудови навици в защитена среда. Сапунът се произвежда от готова база, аромати и оцветители, които отговарят на всички нормативни изисквания за качество и хигиена.

 1. 5. Асоциация 365 ( www.365association.org)

Сдружение 365 е иновативна българска неправителствена организация, която работи в областта на туризма и културата и има социална насоченост.

По време на срещата, сдружението бе представено от Елеонора Иванова – координатор на турове за организирани групи.

Сдружението организира всекидневни безплатни пешеходни обиколки на София, Варна и Пловдив и предлага необикновен и новаторски туризъм. Градските обиколки се организират всеки ден, включително на официални празници и независимо от метеорологичните условия, като са напълно безплатни и посетителите заплащат дарение само и единствено в случай, че са доволни от обиколката. Освен безплатните градски обиколки предлагат иновативни и интерактивни тематични обиколки като: Комунистическа обиколка, културен тур, алтернативен тур – София, областна обиколка на изкуствата и занаятите в Капана, еврейска обиколка и други.

Основни цели на Сдружение 365:

 • Популяризиране на  България като туристическа дестинация и културен център Сдружение 365 е като 365 дни в годината. Всеки ден, но по два пъти на ден. Дори и в неделя, на национални празници, Нова година и сутринта след това. И не спираме с новите идеи! 365 дни даже са ни малко!
 • Популяризиране на  културните забележителности на българските градове, като за да го постигнем организираме и безплатните пешеходни обиколки, изложби и други публични представяния
 • Подобряване на туристическите продукти в България
 • Осъществяване на междукултурен обмен
 • Повишаване активността на младите хора в България, разработвайки образователни и обучителни програми и инициативи

Социално измерение: Сдружението разработва Програма за социална осведоменост стартирала през август 2011г., която се издържа с даренията, получени от гости на обиколките на всяко 6-то число на всеки месец.

Целевата група на програмата за социална осведоменост е насочена към онези млади хора, които имат по-малък достъп до различни култури или възможности за социална ангажираност. Работят заедно с деца от домове за деца без родителски грижи, както и с деца и младежи от социално слаби семейства.

 • 6. Тенебрис – ресторант на тъмно (www.tenebris.bg )

Ресторант Тенебрис е първият на Балканите „ресторант на тъмно“, в който посетители с нормално зрение са поставени в ситуация на пълен мрак и са обслужвани от незрящи сервитьори. По време на срещата, ресторантът и идеята зад него бяха представени от Пламен Веселинов и Мариа Христова. Ето какво казаха те за Тенебрис:

„Тенебрис е социален ескперимент, в който хора с нарушено зрение ще ви въведат за кратко в интригуващия свят на тъмнината. Този свят е наситен със звуци, чувства, вкусове и допир, и много често се оказва по-богат от визуалния.

Ще преживеете една вечеря изключвайки изцяло визуалното, и тъкмо затова незрящи хора ще са ваши домакини. Вярваме, че ключът към разбирането им се крие не в статистиката, данните и историите без лица, а в личното преживяване и прекия контакт. Макар и за кратко, ще имате възможността да „видите” една друга гледна точка и да се поставите на тяхно място.

Целта ни е да създадем работни места за хора с нарушено зрение, без това да носи усещането за подаяние. Искрено вярваме, че те са пълноценни личности, и както всеки друг имат своите силни и слаби страни. Посредством нестандартната работната среда в Тенебрис зрението остава ненужно, може би дори недостатък. Тенебрис не е място за дарения, а работно място, където хората с нарушено зрение са в свои води – по-силни и по-способни от останалите.“

„Вечеря на тъмно” е концепция, развита през 90-те години на миналия век от Мишел Рейлак, който отваря и тематично заведение в Париж. Впоследствие няколко ресторанта по света доразвиват и маргинализират идеята му. На Балканите за пръв път концепцията е цялостно развита от тъмен ресторант Тенебрис. Идеята ни е да ви потопим в свят, в който зрението не присъства, и да позволим на останалите ви сетива да се разгърнат.

Основното сетиво на човека е зрението, а както знаем – очите могат да лъжат. Около 83% от информацията за заобикалящия ни свят постъпва през това наше основно сетиво. Това до голяма степен обуславя начина, по който взаимодействаме с околния свят, нагласите и дори мисленето ни. Тенебрис разкрива един нов свят, в който останалите сетива взимат превес. Вкусът, ароматът и текстурата са измерения на храната, чрез които ще предприемете незабравимо пътешествие, преобръщащо разбиранията ви за храната.

Съществена част от сетивното преживяване са разговорите с компанията ви. Общуването между хората в пълен мрак преминава на много по-дълбоко ниво – лишено от предразсъдъци, суета и смартфони. Така „виждате“ и опознавате себе си и хората, които ви придружават, в една друга „светлина”.

 • 7. Благичка – кухня с кауза – ресторант с нулев отпадък (https://blagichka.com/)
Презентация и обяд в zero-waste ресторант Благичка

Благичка – кухня с кауза или първият ресторант с нулев отпадък в България бе посетен на 19 септември 2019г. като бизнес моделът бе представен лично от основателката на ресторанта – Блажка Димитрова:

„Благичка – кухнята с кауза“ е мястото, което обединява в едно любовта към храната, вярата в младежите и стремежа към нулев отпадък. Ние от “Благичка“ вярваме в три неща. Първото е, че храненето е ритуал, който трябва да ни носи щастие и енергия, а не тежест и подут стомах. Второто е, че да даваме шанс на младите хора в неравностойно положение, е наша мисия. И третото, че да генерираме по-малко отпадъци по време на производство е нашият израз на отговорност към средата, в която живеем“.

„Благичка“ функционира като социално предприятие, което, освен насочено към опазване на чиста околна среда посредством редуциране на отпадъците има отношение и към проблемите на деца в институции, където често организира кулинарни курсове и допринася за създаване на заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда – хора с увреждания или млади хора без опит.

„За нас като социално ориентирана кухня е важно да бъдем в подкрепа на онези, които имат най-голяма нужда от това и да бъдем носители и разпространители на знания и умения, които да помогнат за правилното развитие и израстване на хора и младежи. Вярваме, че нашия екип може да бъде от истинска полза за младежите от домовете. С курсовете целим да обогатим културата и знанието на децата за това как е правилно да се храним, какви храни да избираме, как да спортуваме, как да планираме бюджета си по най-добрия начин и как да пазаруваме рационално и с мисъл за здравето ни.“

16 – 18 – 19 Септември 2019г. Работна Среща

На 16, 18 и 19 септември 2019г. бе проведена работна транснационална среща между партньорите по проекта, на която бе представен напредъкът по транснационален проект “Укрепване на социалното предприемачество в Белгия и България чрез подобряване на управленските умения на социалните предприемачи и чрез стимулиране на социалното участие на частните предприятия в полза на местните общности”“ и план за последващи действия. Основните теми и резултати от работните срещи са отразени в протоколи, подписани от представителите на двата партньора по проекта.

На срещата присъстваха представители на следните организации:

 • Вива пауталия – България (http://innovitas-bg.com) – основен партньор;
 • Joker NV – Белгия – Белгия (https://www.joker.be) – основен партньор
 • „DIE BERATER“ – Австрия – die Berater® образува международна група с MAKAM Research и CATRO Personalberatung. Групата предоставя цялостно ноу-хау във всички аспекти на управлението на човешките ресурси на един етап. От набиране на персонал до консултации в областта на човешките ресурси, образование и обучение, обучения, проучвания за удовлетвореност на персонала или аутплейсмънт и временна заетост. – www.dieberater.com
 • VIAVIA TOURISM ACADEMY – Белгия (http://www.viaviatourismacademy.com/)
 • Български икономически форум (БИФ) – България (https://www.biforum.org/)
 • HOPe Ресторант – към „Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) – http://www.fscibulgaria.org
 • Тенебрис ЕООД – https://www.tenebris.bg/
 • Фондация Гуд Бойс Къстъм (https://goodboyscustom.com/#) и Ай Райс Меканикс 357 ЕООД с представители: Радост Минина и Любомир Василев;

Основната дейност на социалните предприятия е проектиране и изработване на помощни средства за хора с увреждания. Във Фондацията са наети хора в неравностойно положение. Ай Райс Меканикс 357 ЕООД има Грамота за активно участие в Европейския панаир на предприятията и кооперациите от социалната и солидарната икономика, проведен в периода 27-29.03.2019 год. в гр. Пловдив.

 • ARTECONOMY – (http://www.arteconomy.be) Организацията свързва артисти с предприятия с нови иновативни идеи и дейности, включително подпомагане социални дейности и социални предприятия.
 • VDAB Белгия (https://www.vdab.be) VDAB е правителствена структура на Фламандски регион, която представи изключително интересна и перспективна социална иновация Social Impact Bond, чрез която региона привлича инвеститори в сектора на социално предприемачество, като поставя определени социални цели, при постигането на които възстановява част от инвестираните средства. Основната цел на иновацията е да насърчи заетостта и образованието при младите хора със затруднен достъп до пазара на труда.

В срещата се включиха представители на Министерство на труда и социалната политика  и Агенцията по заетостта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.