Социологическо проучване на тема: Трудности и предизвикателства пред устойчивото развитие на социалните предприятия в България.

Роман Воински Дейности по проекта Leave a Comment

Социологическото проучване се провежда в рамките на проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“ (Conetwork of social enterprises (CONSE)), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, изпълняван от сдружение „Вива Пауталия“ (България), съвместно с „Жокер НВ“ (Белгия), и има за цел да проучи социалните предприятия в България, с фокус върху основните проблеми и предизвикателства, с които …